Nykytaidenäyttely FEM 4 avautuu 31.8.


Maailmantango-festivaalin nykytaidenäyttely FEM 4 käsittelee feminismiä ja feminiinisyyttä käsitteissä, ajattelussa ja toiminnassa. Modernilla feminismillä ei tarkoiteta ainoastaan sukupuolikysymystä, vaan myös laajempaa tasa-arvoliikettä, joka kyseenalaistaa kaikkia eriarvoistavia hierarkioita ja luokittelua muun muassa yhteiskuntaluokan, etnisyyden, seksuaalisuuden tai iän perusteella. Teeman keskiössä ei ole siis vain miesten ja naisten väliset valtasuhteet vaan valtasuhteet ylipäätään. Se pohtii voimmeko saavuttaa tasa-arvoa, jos emme ensin tunnusta kaikkia eriarvoistavia sorron muotoja.

Kuraattori Veera Salmio (s. 1982) on tamperelainen kuvataiteilija, joka käyttää töissään laaja-alaisesti sekä kuvanveiston, installaation, valokuvan että videon eri muotoja. Hän on valmistunut Tampereen AMK:sta kuvataiteilijaksi vuonna 2015.

Näyttelyt ovat esillä Tampereella kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa 31.8.-28.10.  Lisäksi näyttelykokonaisuuteen kuuluu laaja, kansainvälinen videotaideohjelmisto, joka on toteutettu yhteistyössä Videokanava-työryhmän kanssa.

Lisätiedot